Jdi na obsah Jdi na menu

mmsvk_foto-sdh-bruzovice-a-knihovna-oriznute.jpg

Hasičská myšlenka žila zásluhou uvědomělých občanů, sdružených
v rolnicko-čtenářské besedě v Bruzovicích od založení prvních
českých sborů dobrovolného hasičstva na "frýdecku", a to
v Sedlištích a v Dobré. V Bruzovicích byl sbor založen v dubnu
roku 1897.

Od svého počátku sbor sdružoval členy, dá se říci, všech sociálních
vrstev tehdejší obce - všichni bez rozdílu svorní v jednotné myšlence
hasičské. Svým nadšením a pílí zdolávali těžké začátky s pořizováním
výzbroje a výstroje, často i s finančními půjčkami od svých členů.

Základem činnosti sboru byla vždy dobrovolná a uvědomělá
spolupráce všech členů. V tom smyslu byla vedena i výchova dětí
v rodinách. Když se zpětně poohlédneme na průběžné složení
členské základny sboru od jeho prvopočátku, vidíme, že bylo hrdostí
synů a vnuků zaujmout místo po předcích. Tak se vždy setkávali při
jakékoli práci - mladí aktivní činností, starší svou radou a zkušenostmi.

Je smutné konstatovat, že v posledních létech mládež nemá přílišný
zájem o sborovou činnost - je příliš mnoho jiných lákadel a
dobrovolná kázeň není přitažlivá. Jsem však optimistou a věřím,
že i naše Bruzovská mládež pochopí, že v přátelském kolektivu
najdou možnost naplnění svého volného času a pochopí smysl
dlouhodobé historie hasičské myšlenky pro její udržení do dalších
let. První vlaštovky v podobě několika nových mladých členů se
již objevily.

Obětavou, náročnou a dobrovolnou práci dělají členové hasičského
sboru proto, že je k tomu zavazuje dlouholetá historie a členská
i občanská povinnost dělat kromě svých osobních věcí i něco pro
společnost a naši krásnou obec.

Jiří Kočvara, starosta sboru